Сертификати

 

ГМДЛ „Геника” е сертифицирана компания по ISO 9001:2008 (Moody international). ГМДЛ „Геника”  се ангажира да спазва стриктно разпоредбите и процедурите, продиктувани от ISO сертифициране, добрата професионална практика, международните научни и етични норми, безопасност на персонала и конфиденциалност на пациента.
 
За да се гарантира постоянно високо качество на диагностика  ГМДЛ "Геника" регистрира
непрекъснато участие  в международни външни схеми за качествен контрол :
 
• INSTAND-EUROGENTEST EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME
 
• QUALITATSSICHERUNGS-INITIATIVE PATHOLOGIE
 
 


1. EN ISO 9001:2008

2. сертификат от външен контрол за детекция на Neisseria gonorrhoeae

3. сертификат от външен контрол за детекция на Chlamydia trachomatis

4. сертификат от външен контрол за детекция на Helicobacter pylori

5. сертификат от външен контрол за детекция на HPV

6. сертификат от външен контрол за детекция на Хепатит В вирус

7. сертификат от външен контрол за детекция на Ебщайн-Бар вирус

8. сертификат от външен контрол за детекция на Цитомегаловирус

9. сертификат от външен контрол за детекция на Херпес симплекс вирус

10. сертификат от външен лабораторен контрол за диагностика на KRAS мутация при колоректален карцином