Публикации

 

ГМДЛ „Геника” комбинира медико-диагностичната частна практика, с интердисциплинарна изследователска дейност, в областта на молекулярна микробиология, молекулярна патология и генетика, имунология и клетъчна биология и цитогенетика.

Продуктивността от развиващия се в ГМДЛ „Геника” лабораторно-изследователски процес е отразена в научни статии, публикувани в повече от 20 международни издания и международни научни конференции .

 Публикации
    Todorova A, Georgieva B, Tournev I, Todorov T, Bogdanova N, Mitev V,Mueller CR, Kremensky I, Horst J. (2007) А large deletion and novel point mutations in the calpain 3 gene (CAPN3) in Bulgarian LGMD2A patients. Neurogenetics 8:225-229. Todorova A, Todorov T, Georgieva B, Lukova M, Guergueltcheva V, Kremensky I, Mitev V. (2008) MLPA analysis/complete sequencing of the DMD......прочети повече