Тестове при бременност

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

 

ПРОФИЛАКТИКА НА РАННА И КЪСНА БРЕМЕННОСТ

  

 

 

 

ИНФЕКЦИИ И БРЕМЕННОСТ

 
Инфекциите по време на бременност засягат майката и често плода. Много инфекции са свързани с повишен риск от ранни и късни спонтанни аборти, преждевременно раждане, изоставане в растежа на плода, дефекти при новороденото и смъртност на плода.
Центърът за превенция и контрол на заболяванията (CDC) и Американската асоциация на семейните лекари издадоха обзор с препоръки за профилактика и лечение на полово преносимите заболявания по време на бременност. Според тези препоръки, всички бременни жени трябва да бъдат изследвани за полово преносими болести в първия триместър от бременноста, а за част от инфекциите - по време на третия триместър.  

 

 

 

ХЛАМИДИЯ, МИКОПЛАЗМИ И УРЕАПЛАЗМИ


Бактериалните инфекции с Хламидия, Микоплазми и Уреаплазми са сред най-широко разпространените полово предавани заболявания. Изследването им е задължителна част от скрининговите мероприятия по време на бременността. Този тест се препоръчва в началото на пренаталните грижи, а при високорисковите жени и жените под 25 години и през третия триместър.
Необходимо е да се отбележи, че инфекциите с Хламидия, Микоплазми и Уреаплазми рядко са съпроводени със симптоми, което налага профилактичното изследване на всички бременни жени.
Неустановени и нелекувани тези инфекции могат да доведат до редица усложнения, свързани с бременноста: спонтанни аборти, преждевременно раждане, инфектиране на новороденото, изразяващо се в развитие на неонатални пневмонии, менингити и конюктивити.

 

МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

РАННА БРЕМЕННОСТ КЪСНА БРЕМЕННОСТ НОВОРОДЕНО
Цервикален секрет Урина Според клиничната изява

 

 

ГОНОРЕЯ


Изследване за гонорея се препоръчва в ранната бременност при жени със симптоми или живеещи в райони с висока честота на това заболяване, както и при високорискова група жени. Усложненията, свързани с тази инфекция, наподобяват тези, предизвикани от инфекция с Хламидия, а именно: спонтанни аборти, преждевременно раждане, инфектиране на новороденото, изразяващо се в развитие на неонатални пневмонии, менингити и конюктивити.

 
 

МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
РАННА БРЕМЕННОСТ НОВОРОДЕНО
Цервикален секрет Според клиничната изява

 


СТРЕПТОКОКИ ГРУПА Б


Група Б стрептококовите инфекции се причиняват от Streptococcus agalactiae и са водеща причина за редица сериозни заболявания и смъртност сред новородените.
 

Ранно проявена неонатална инфекция Късно проявена неонатална инфекция
Менингити, пневмония, бактеремия, умствено изоставане, глухота, слепота, висока смъртност Менингити, пневмония, бактеремия, неврологични последствия

 


• При 30-40% от бременните жени се наблюдава безсимптомна, преходна, вагинална колонизация със Стрептококи група В, която е съпроводена с висок риск (60%) от предаване на инфекцията върху новороденото по време на раждане.

 

• С цел превенция и контрол на стрептококовите инфекции при новородени, през 2002 година Центърът по контрол на заболяванията (CDC) препоръча изследване на всички бременни в периода 35-37 гестационна седмица.

 

МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
БРЕМЕННА ЖЕНА 35-37 г.с. НОВОРОДЕНО
Влагалищен секрет и анален секрет Кръв с антикоагулант EDTA

 

 

 

БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА

 

Бактериалната вагиноза е полимикробен клиничен синдром, в резултат от замяната на нормалната вагинална микрофлора с високи концентрации на анаеробни бактерии. Гарднерела вагиналис е преобладаващата бактериална находка в случаите на бактериална вагиноза. Жените с БВ са изложени на повишен риск от  усложнения на бременността. Отрицателното въздействие на бактериална вагиноза за репродуктивната функция се дължи основно на наличието на генитални микоплазми (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.), съпровождащи типичната бактериална находка при бактериална вагиноза.

 

БРЕМЕННА ЖЕНА
МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Влагалищен/ Цервикален секрет

 

 

 

ТОКСОПЛАЗМОЗА


Токсоплазмозата е сред най-често срещаните зоонози при хората и се причинява от едноклетъчния паразит Toxoplasma gondii. В продължение на години се наблюдава изключително висока честота на заболяването сред българската популация. Според различни научни проучвания конгениталните инфекции с Toxoplasma gondii се движат между 1:1000 до 1:8000 раждания.

 

• Въпреки, че голям процент от първично заболелите бременни жени нямат изявена клинична картина, при преминаване на паразита през плацентарната бариера плодът се уврежда.

 

• Инфектирането на плода в началото на бремеността може да завърши с мъртво раждане, аборт или да доведе до раждане на тежко увреден плод.

 

• Заразяването в края на бремеността е коварно, тъй като може да се роди привидно здрав плод, но в първите 1-2 години се забавя психическото развитие и се оформя олигофрения.

 

МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
БРЕМЕННА ЖЕНА НОВОРОДЕНО
Кръв с антикоагулант EDTA Амниотична течност/ Кръв с антикоагулант EDTA

 

 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС

 

CMV е най-честата инфекция, водеща до спонтанен аборт, увреждане на плода и/или развитие на редица дефекти при новородени. В последния случай аномалиите може да се проявят месеци или години след раждането.
Вирусът е сред най-широко разпространените и характерен за всички възрастови групи.
Според световни статистически данни заразените с вируса представляват над 80 % от населението. Понастоящем при всяка четвърта жена в детеродна възраст се изолира CMV.
Веднъж попаднал в ораганизма вирусът остава доживот.
Обикновено цитомегалувирусът „спи“ в организма и не причинява вреди. При спад на имунитета, чести простудни заболявания, стресови ситуации и бременност вирусът става активен. Важно е да се отбележи, че инфектиране на плода или новороденото може да се осъществи само при активна вирусна инфекция. Единствено изследването чрез ДНК анализ недвусмислено доказва активна вирусна инфекция.
Най-сериозно усложнение, до което води активната цитомегаловирусна инфекция по време на бременността е инфектиране на ембриона или новороденото.
При бременност вирусът поразява нервната система на плода, което е свързано с ранни спонтанни аборти или развитие на редица дефекти при новородените, като 20-30 % от тях загиват.
За съжаление, вродената цитомегаловирусна инфекция практически не се поддава на лечение, затова се налага взимането на превантивни мерки.
При бременните жени активността на вируса е добре да се следи и контролира чрез изследвания във всеки триместър.
Овладяването на CMV инфекцията е възможно чрез прилагане на антивирусни препарати. Целта на последните е да подтиснат вирусното делене (размножаване) и да подпомогнат преминаването на вируса от активна фаза към латентната фаза на вирусен покой, през която вирусът не е в състояние да заразява и да уврежда телесните органи.

 

МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
РАННА БРЕМЕННОСТ КЪСНА БРЕМЕННОСТ НОВОРОДЕНО
Кръв с антикоагулант EDTA Кръв с антикоагулант EDTA
Цервикален секрет
Кръв с антикоагулант EDTA
Урина

 

 

ХЕРПЕС СИМПЛЕКС ВИРУС ПРИ  ПРИ БРЕМЕННИ


Важно е да се отбележи, че инфектиране на плода или новороденото може да се осъществи само при активна вирусна инфекция. HSV инфекция при новородените се развива най-често по време на нормално раждане от майка с първична или вторична инфекция. Поради неразвит клетъчно-медииран имунен отговор съществува голяма вероятност инфекцията да премине в системна, засягайки главно слезката, черния и белия дроб. Прогресирането на инфекцията към ЦНС води до тежки неврологични и ментални последици, като в 5% от случаите изходът е фатален.
Прегледът за херпес симплекс включва снемане на анамнеза и изследване на пациента за лезии. Рутинна серология (кръвен тест) не се препоръчва. Случаите на херпес симплекс у бременни могат да бъдат диагностицирани чрез PCR или култура от активните лезии.

 

МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
БРЕМЕННА ЖЕНА НОВОРОДЕНО
Секрет от лезии Кръв с антикоагулант EDTA

 

 

 


ВРОДЕНИ ТРОМБОФИЛИИ


Отнася се до наследствени предразположения, които се отличават с повишен риск от кръвосъсирване. По време на бременност, това може да причини микроскопични съсиреци, които могат да проникнат в плацентата и да лишат плода от адекватен (необходимото количество) кръвен поток. Генетичните дефекти се асоциират с: ранни и късни спонтанни аборти, дефекти при новороденото, изоставане в растежа на плода, смърт на плода, усложнения в трети триместър от бремеността – пре-еклампсия (състояние при бременните, което се характеризира с внезапно увеличение на кръвното налягане).

Изследването има профилактичен характер, извършва се веднъж в живота и резултатът е от голямо значение за определяне на превантивните терапевтични мерки, които ще осигурят нормалното протичане на бременноста, въпреки наличието на наследствено предразположение към тромбофилии.

 

БРЕМЕННА ЖЕНА
МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Kръв с антикоагулант EDTA

 

 


 

НАЙ-ЧЕСТИ АНЕУПЛОИДИИ


Анализът се отнася до най-честите бройни хромозомни аномалии. Детектират се отклонения от нормалния брой хромозоми, като установяването на мутация се асоциира със съответния синдром – Даун, Патау, Клайнфелтер, Търнър и Едуардс.

Изследването няма профилактичен характер, извършва се изключително по преценка на лекуващия лекар.

 

БРЕМЕННА ЖЕНА
МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
Хорион въси
Амниотична течност
Абортивен материал

 

 

 

 

Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.