Асистирана репродукция

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

 

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ

 

Асистираните репродуктивни технологии са съвкупност от клинични и биологични процедури, които позволяват зачеване ин-витро (IVF), ICSI, трансфер на ембриони и изкуствена инсеминация. С тяхна помощ може да се роди дете в семейство, на което е невъзможно да постигне бременност по друг начин. Тези бременности изискват прецизно проследяване и профилактика, които да осигурят успешното им протичане. С цел намаляване на риска от ранни и късни спонтанни аборти и възникване на усложнения по време на бременност е препоръчително провеждането на редица изследвания преди извършване на асистирано оплождане.

 

 

  • Генетични изследвания преди асистирана репродукция

Предварителното установяване на генетични предразположения и носителство на често срещани  генетични дефекти при кандидат родителите е необходимо условие за избор на метод за асистирана репродукция, необходимост от провеждане на предимплантационна генетична диагностика, адекватен мониторинг на бременноста, оценка на риска от развитие на дефекти при новороденото, превенция на ранни и късни спонтанни аборти и други усложнения по време на бременност.

 

 

Жени

1. Хромозомен анализ

2. Генетични предразположения към вродена тромбофилия и дефекти в обмяната

3. Установяване на предразположение към повтарящи се късни спонтанни аборти

4. Изследване за оценка на риска от преждевременна яйчникова недостатъчност

5. Изследване за оценка на индивидуален отговор при яйчникова стимулация

6. Изследване за оценка на риска от кистозна фиброза /муковисцидоза/

7. Изследване за оценка на риска от бета таласемия.

 

 

Партньор

– Хромозомен анализ

– Микроделеции на Y хромозома

– Оценка на риска от кистозна фиброза

– Оценка на риска от бета таласемия

 

 

Донор

1. Хромозомен анализ

2. Оценка на риска от кистозна фиброза

3. Оценка на риска от бета таласемия

 

  •  Изследване за инфекциозни заболявания преди асистирана репродукция

Определена група инфекции (бактериални и вирусни) имат сериозен дял като причина за стерилитет, ранни и късни спонтанни аборти, усложнения по време на бременност, развитие на трайни и често летални дефекти при новороденото. Изследванията за тези инфекции преди пристъпване към асистирана репродукция са задължителна част от устройствената рамка на медицинските стандарти по асистирана репродукция.

 

 Жени

1. Молекулярна диагностика на бактериални патогени

Хламидия трахоматис

Микоплазми и Уреаплазми

Сифилис

 

2. Молекулярна диагностика на вирусни патогени

Цитомегаловирус

Други Херпесни вируси

Хепатит В вирус

Хепатит С вирус

 

3. Молекулярна диагностика на паразити

Токсоплазмоза

Трихомони

 

 

Партньор

Концентрацията на микроорганизми в сперматозоидите, също може да е причина за репродуктивни несполуки. Чистотата на генетичния материал на първата клетка на ембриона е от решаващо значение.

 

1. Молекулярна диагностика на бактериални патогени

Хламидия трахоматис

Микоплазми и Уреаплазми

Сифилис

 

2. Молекулярна диагностика на вирусни патогени

Цитомегаловирус

Други Херпесни вируси

Хепатит В вирус

Хепатит С вирус

 

3. Молекулярна диагностика на паразити

Трихомони

 

 

Донор

С цел минимизиране на риска от заразяване на репродуктивните клетки на реципиента и самия реципиент от донорски материал, носител на заразни болести е задължително тестването му за редица инфекциозни болести.

 

1. Молекулярна диагностика на бактериални патогени

Хламидия трахоматис

Микоплазми и Уреаплазми

Сифилис

 

2. Молекулярна диагностика на вирусни патогени

Цитомегаловирус

Други Херпесни вируси

Хепатит В вирус

Хепатит С вирус

 

3. Молекулярна диагностика на паразити

Трихомони

 

 

Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.