Хепатитни вируси

 

Хепатитни вируси

 

 

 
   

 
Вирусните хепатити са остри инфекциозни заболявания, характеризиращи се с увреждане паренхима на черния дроб и появата в някои случаи на жълтеница. Предават се по фекално-орален или парентерален, полов и вертикален път. Разпространяват се спорадично или епидемично. Едни засягат предимно децата, други всички възрасти.

Значението на вирусните хепатити се определя от широкото им разпространение по света, високата заболеваемост и леталитет, особено в детска възраст, както и значителните икономически щети и разходите за профилактика и терапия на същите.