ДНК тестове за близкородствени връзки

ДНК тестовете за близкородствени връзки от типа брат/сестра, дядо, баба/внуци  и др. задължително изискват предварителна консултация с нашия експерт за да може да предложим най-оптимално решение на Вашия случай. Консултацията е безплатна и може да бъде извършена по телефона или електронната поща.