Цитомегаловирус CMV

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС (CMV)
 
 
В световен мащаб инфекцията с СMV се отличава с широко разпространение. При 80 % от възрастните индивиди се установява вирусно присъствие. Веднъж попаднал в ораганизма вирусът остава доживот, като типично за херпесните вируси редува периоди на покой(латентна инфекция) и активност (активна инфекция), като последните рядко са придружени от характерна клиника (симптоми).
В някои случаи обаче, предимно при хора с компроментирана или недоразвита имунна система, съществува висок риск от развитие на трайни увреждания, вследствие на СMV инфеция. Подобен значителен риск съществува и за плода на бременни жени с активна СMV инфекция.
 

    
 
Начина на протичане на една инфекция с СMV се обуславя от общото здравословно състояние на заразения.
 
Симптомите на първична инфекция при здрави възрастни индивиди  Най-често липсват или са леки, общи с много други заболявания и включват:
 
·         • Умора
·         • Продължителна температура
·         • Загуба на тегло и апетит
·         • Мускулна болка
·         • Слабост
·         • Нощно потене
 
Симптоми при възрастни с компроментирана имунна система
 В тези случаи вируса може да атакува различни орагани и да доведе до:
·        
          • Влошаване на зрение, слепота
·         • Пневмонии, хипоксия
·         • Продължителна диария и язви
·         • Хептит
·         • Енцефалити
 
Симптоми при вътреутробно инфектирани деца
·         • Микроцефалия
·         • Интрацеребрална калцификация
·         • Хориоретинити
·         • Умствено изоставане
·         • Жълтеница
·         • Тромбоцитопения
·         • Проблеми или загуба на зрение и слух

 

 
При индивиди с установено вирусно присъствие (инфектирани с CMV в миналото) се наблюдават периоди на реактивация, по време на които в редица телесни течности се съдържат инфекциозни вирусни частици. Именно през тези периоди на вирусна реактивация вирусоносителят може да зарази неинфектирани индивиди по някои от следните начини:
 
·      • Орална трансмисия – докосвайки уста след контакт с телесни течности на инфектиран човек.
·      • Сексуална трансмисия
·      • При кърмене
·      • Посттрансфузионна инфекция
·      • Вследствие на ораганна трансплантация
 

 

 

 
CMV е най-честата инфекция, водеща до спонтанен аборт, увреждане на плода и/или развитие на редица дефекти при новородени (виж „Симптоми при вътреутробни инфектирани деца”). В последния случай аномалиите може да се проявят месеци или години след раждането. Важно е да се отбележи, че инфектиране на плода или новороденото може да се осъществи само при активна вирусна инфекция. Последствията от CMV инфекция са различни и зависят от срока на бременността в който се случва инфектирането на плода. Ето защо е от изключителна важност да  се извършват скринингови изследвания на всички бременни жени и да се определи времето на настъпване на инфекцията, т.е. да се разграничат конгенитална от перинатална инфекция.
 
Конгенитална инфекция
•Преминаване на вируса от маточната шийка към фетуса ( в случаите на вирусна реактивация)
•Преминаване  на вируса от майчината кръв, през плацентата към фетуса (трансплацентарна инфекция)-(наблюдава се при първична инфекция на майката)
 
Перинатална инфекция
Инфектиране на новороденото при преминаване през родовия канал или по време на кърмене.
В последния триместър и най-вече около термин, при около 20% от бременните с установена CMV инфекция, се наблюдава вирусна реактивация, засягаща маточната шийка и др.телесни течности, включително кърмата. В тези случаи инфекцията рядко е съпроводена от трайни увреждания.

 

 

 

 
Диагностични тестове
 
Серология - Кръвните серологични  тестове детектират специални протеини в кръвообръщението (антитела IgG и IgM), създадени от имунната система срещу CMV. Тези тестове са приложими едва 1-2 месеца след настъпване на инфекцията, характеризират се с висок процент фалшиво положителни и фалшиво-отрицателни резултати. Доказват вирусно присъствие независимо от това дали става въпрос за латентната фаза на покой или активна инфекция, което прави резултатите трудни за интерпретация.
 
Културални методи - въпреки точността на метода, той не намира широко приложение, поради високата продължителност за извършване на анализа.
 
ДНК анализ – детектира се генетичният материал на CMV, поради което е най-точния диагностичен метод в съвремнната лабораторна практика. Отличава се с висока чувствителност и специфичност на детекция на CMV. Недвусмислено доказва активна вирусна инфекция, което е от изключително значение, защото това е времето през което вируса е способен да заразява и да нанася поражения. Приложим за различни биологични материали:
 
·        • Кръв – при първична инфекция
•     • Цервикален секрет, семенна течност – при вторична инфекция, резултат от вирусна реактивация
·        • Амниотична течност – за доказване на вътреутробна инфекция на плода
·        • Урина или кръв – за доказване CMV инфекция при новородени

 

 

 

 
Веднъж попаднал в ораганизма CMV  остава доживот и не съществува средство за излекуване от вируса на вече заразен организъм. Ето защо лечението на една CMV инфекция е насочено към лечение на специфични симптоми възникнали, вследствие инфекцията и/или прилагане на антивирусни препарати. Целта на последните е да подтиснат вирусното делене (размножаване) и да подпомогнат преминаването на вируса от активна фаза към латентната фаза на вирусен покой, през която вирусът не е в състояние да заразява и да уврежда телесните органи.

 

 

 Лабораторен сертификат

 


Информацията на тази страница има за цел да помогне да разберете и управлявате инфекцията с Цитомегаловирус, но тя не може да се приема за медицинска препоръка. Консултирайте се с Вашия лекар относно диагнозата и лечението на Цитомегаловирус.